ANC ชุดหูฟังไร้สาย

  • หูฟังไร้สายแบบ Active Noise Cancelling

    ถ้าเราขึ้นเครื่องบินสำหรับชั้นธุรกิจมักจะมีหูฟังตัดเสียงรบกวนแบบใช้งานอยู่เหนือศีรษะ ในขณะที่ในชีวิตประจำวันของเราก่อนที่จะเปิดตัว air pods max หูฟังตัดเสียงรบกวนที่ใช้งานอยู่นั้น ...
    อ่านเพิ่มเติม